Zklidnění a prožívání přítomnosti

"Způsob, jakým žijeme naše dny, je způsobem, jakým žijeme naše životy."
- Annie Dillard

Co to vlastně znamená vědomé vnímání budoucnosti?

V životě se často dostaneme do situací, kdy máme plnou hlavu toho, co je potřeba udělat zítra v budoucnosti, nebo se zabýváme tím, co se stalo nebo nestalo. Hlavou nám probíhají komentáře, nevyřčená slova, kritické soudy. Máme strach z opakování životních situací, strach z neznámého, strach z toho co nebude, co bylo... mozek jede na plné obrátky. Myšlení není náš nepřitel, je pro náš život důležité. Naše mysl nás dokáže vracet zpět, zvažova minulé události a zkušenosti a učit se z nich. Může také pozitivně uvažovat o tom, co bylo dobré a co naopak už bychom nechtěli. Naše mysl dokáže také přemýšlet o budoucnosti, dokáže plánovat dopředu.

Tato schopnost přemýšlet o minulosti a budoucnosti však není vždy požehnáním. Myslet na minulost a budoucnost znamená, že na minulosti můžete příliš lpět a vracet se zpátky. Také nás mohou paralyzovat strachy a úzkostné obavy z budoucnosti. Vědomé vnímání přítomnosti je způsob, jak si vytvořit užitečnějsí vztah k myšlení, možnost poznat zda myšlenky zbytečně neulpívají v minulosti nebo v budoucnosti. Vědomě vnímat přítomnost znamená ..žít. Žít totiž můžeme pouze v přitomnosti, nikdy ne v minulosti či budoucnosti.

Mnozí z nás pracují v hektickém stresujícím prostředí, jsme zaplaveni  informacemi včetně e-mailů, schůzí, textových zpráv, telefonních hovorů, přerušování a rozptylování od práce. Rodinný život může být aké hektický a stresující- zvládání zaměstnání a domácnosti, kde chceme uspokojit potřeby druhých i své. Často přemýšlíme, co musíme udělat, co jsme neudělali, a začínáme cítit frustraci, výčitky, stres a úzkost. Jsme na jednom místě a děláme jednu věc, ale myslíme na věci, které neděláme, na místa kde nejsme.

Je snadné přestat si všímat, co se s námi a kolem nás děje, žít jen v hlavě, v zajetí myšlenek a neuvědomovat si, jak tyto myšleny ovlivňují to co cítíme, jak žijeme. Je snadné promarnit čas a promeškat to, co probíhá v tomto okamžiku, právě teď a tady.

Vědomé vnímání přítomnosti vám umožňuje prožívat svůj život a užívat si ho místo toho, abyste jím jen rychle propluli a neustále se snažili být někým jiným. Vědomé vnímání přítomnosti je posun k vědomému přístupu k životu.
Jestliže dokážete vnímat přítomnost v okamžiku, kdy sedíte v tiché místnosti, tak proč to neuděláte i když pijete čaj, cestujete do práce, v práci, ve vztazích  s rodinou, přáteli, kolegy?

Praktická cvičení vnímání přítomnosti:

 • Zvykněte si vědomě vnímat přítomnost
 • Dávejte najevo sebedůvěru
 • Buďte sebejistí
 • Odolávejte tlaku
 • Využívejte dýchání
 • Zvládejte přerušování
 • Naslouchejte
 • Mějte čistou mysl
 • Zpomalte
 • Vytvořte si smysl pro nadhled
 • Najděte cestu k odpuštění
 • Vnímejte přítomnost při jídle
 • Vnímejte věci a buďte bdělí
 • Spáneka usínání
 • Prosazujte se a naučte se říkat ne
« předchozí článek další článek »