Štítná žláza

Jak již prozrazuje název, štítná žláza tvoří štít. Podobná motýlu leží těsně pod štítnou chrupavkou  a nad hrtanem, zatímco laloky šítné žlázy (křídla motýla) leží po stranách průdušnice. Jejím úkolem je tvoření hormonu látkové výměny- L-tyroxinu a trijodtyroninu. Ty se kládají  hlavně z jódu a jejich funkcí je :

- mobilizovat látkovou výměnu (stupňují vitalitu dlouhodoběji a trvaleji než rychle působící hormony nadledvin- adrenalin a noradrenalin).

- Vedle krevního oběhu s krevním tlakem a srdeční frekvencí podněcují  funkci dýchání a fukci střev

- zvyšují teplotu, bazální metabolismus

- stupňují výkonnost nervů a svalovou vzrušivost. (Zatímco doba reakce klesá, stoupá bdělost a rychlost myšlení. )

- významná role při procesu růstu

Štítná žláza umožnila během evoluce krok z vody na souš. Teprve od obojživelníků mají živé bytosti štítnou žlázu.  Při experimentech u mexického druhu mloka dodání tyroxinu podnítilo přestavbu u žaberního na plicní dýchání, takže se zvířata změnila u vodních živočichů na suchozemské. Dodnes si štítná žláa zachovává vztah k moři přes jód, který se vyskytuje hlavně v moři. Pouze z něj může tvořit své hormony. Když se lidé dlouhodobě příiš vzdálí od moře, např do hor, začnou mít mnohem více problémů se štítnou žlázou.

Význam hormonů štítné žlázy pro lidské zdrví ukazuje i její nedostatek např. u kretenismu , kde zaostává duševní i tělesný vývoj.  Ve fázi vývoje má tyroxin podobné účinky jako růstový hormon hypofýzy. 

Struma, vole

Zvětší-li se prostor vytvářející "pohonné látky", které obsahují jód,  je to v důsledku zvýšené potřeby těchto pohonných látek. Organismus signalizuje, že si člověk nepřiznává svou zvýšenou potebu popudů.

Nejčastější druh strumy se odvozuje z nedostatku jódu v potravě. Postižení, většinou pevně vázáni tradicí, pravidly, žijí v prostředí, které jim poskytuje málo energie a změn, Vole ukazuje hlad po změnách, po aktivitě. Postižený se rozvíjí na základě nedostatku hormonů stjeně jako při snížené funkci štítné žlázy. Díky vytvoření volete se však nakonec daří pokrývat potřebu látkové výměny využitím každého atomu jódu.

Hypofunkce štítné žlázy

Při hypofukci vykazuje vole také zvýšenou potřebu pohonných látek. Potřebu však již nelze pokrýt ani přes zvětšující se místo pro jejich produkci. 

Příznaky:

- netečnost

- nadváha

- v životě se již nic "energického" neděje

- ustává hlad (chybí už  i energie pustit se do jídla)

Hyperfunkce štítné žlázy

Postižení pociťují nenasytný hlad po (látkové) výměně.  Mohou mnoho jíst, aniž by ztlousli, protože jejich tělo hmotu ihned spaluje. Jejich podváha prozrazuje, že neplní energetické požadavky těla, i když mají štítnou žlázu rozšířenou ve vole. Dělají si zásoby jako křeček a nestačí jim to.

           Nedostatek jódu v potravě podněcuje štítnou žlázu k většímu růstu tak, aby mohla využít cenné látky. Vzniklá struma způsobuje navenek kosmetické problémy, uvnitř pak někdy i potíže s dýcháním, polykáním, dušnost a hlasové problémy. 

           Tlustý krk vytváří dojem hrubosti a přízemnosti. Když se někomu nadouvá krk, zdůrazňuje tím oblast přivtělování a vlastnění. Lidově řečeno "nafoukanec", někdo kdo se dělá důležitým. kdo si však mnoho přivlastňuje, mnoho má , má tedy značnou vážnost, ale i váhu.  Výraz jako "nenasyta", "krkoun" naopak klade důraz na majetek. Zjevně se jedná o lidi, kteří nemají nikdy dost a mají sklony ke "křečkování". Nejsou si toho sami vědomi.  S tímto souvisí nejen materiální rozměr, ale třeba i tělesný projev - dvojitá brada.  Lidí se strumou mají i v přeneseném významu sklon k tomu, aby všechno schovávali. Tlustý krk signalizuje i nedostatečnou pohyblivost v této oblasti, tvrdošíjnost.

          Vnější vole symbolizuje nepřiznané  majetkové a mocenské nároky. Postiženým "leze z krku to, co mají". U vole skrytého směrem dovnitř je vše skryto před okolím uvnitř. Navenek dělá člověk lepší dojem, tlak uvnitř je však o to nebezpečnější. Chtivost je zde hlouběji zatlačena do nevědomí. Takové nepřiznané sklony hromadit a uchvacovat mohou postihnout dech a tím i výměnu a komunikaci. Vole vrostlé dovnitř často ztěžuje polykání, ukazuje tím, bolestivé a stísňující přisvojování. Zasáhne-li tento útisk i hrtan, může utrpět i hlas a dostat chraplivě skřehotavý nádech. Postižení mají hlas jako supi, navenek to vypadá jakoby se dusili, ...dusí se vlastní nenasytností.

Oblast krku je místo, kde sídlí strach. K tomuto tématu patří i vole, člověku hrozí, že se mu stáhne hrdlo strachy. 

Podrobnější popis hyperfunkce a hypofunkce štítné žlázy.. 

« předchozí článek další článek »