Cysty

Cysta je dutý, patologický útvar, ohraničený od okolní tkáně epiteliální výstelkou.

Většinou je cysta vyplněna tekutinou, hlenem, hnisem, mazem apod. Některé cysty mohou být nádorového původu nebo jsou to naopak vývojové anomálie. Na rozdíl od nádorů nemají cysty autonomní růst. Časté jsou cysty gynekologické, například na vaječnících. Také můžeme objevit cystu v prsu nebo cysty na játrech, ledvinách atd .

Jaké jsou duševní příčiny potíží s cystami?

Cysty jsou spojené se vzpomínkami na minulé bolestné prožitky. Držíme si v sobě minulé bolesti . Cysty na vaječnících a v prsou u žen většinou znamenají, že ženy nedokážou odpustit svým partnerům z minulosti křivdy, které na nich spáchali. Cysty jsou plné nespokojených pocitů, zklamání, pocitů oběti a toho, že si někdo nezasloužil naši lásku. Mohou se vztahovat k dětství, ale také k blízké minulosti. Cysty a myomy jsou somatizované pocity ublížení a ponížení. Jsou chvíle, kdy na své trápení z minulosti zapomeneme, ale některé chvíle nám znovu bolest připomenou a opět se zmítáme v pocitech bolesti a ublížení. Vytěsnění pocitu není lékem. Jediným pomocným prostředkem je odpuštění.

Cysty, které jsou spojeny s ženskými orgány, spojujeme s naším partnerstvím. Cysty v játrech jsou spojeny s hněvem, který jsme potlačili v minulosti a stále se k němu vracíme.

Léčení cyst je především přes odpuštění. Musíme si uvědomit, že pokud neumíme odpustit našemu partnerovi (expartnerovi) jeho chování a s tím související bolest, kterou jsme prožívali, ubližujeme tím nejvíc sami sobě. V partnerství byli vždy dva a na všem se oba podíleli určitou částí svého chování. Nikdy není vina jednoznačná. Náš díl viny může být třeba i v tom, že jsme v takovém vztahu zůstávali a nechali si ubližovat. Možná jsme nechtěli některé věci vidět. Každý partner, se kterým jsme, je pro nás ten pravý. Pravý pro daný moment, aby nám ukázal, jaké oblasti v našem životě můžeme uzdravit a tím se posouvat. To vše je však potřeba uvážit a odpustit partnerovi i sami sobě. Pak může dojít k vyléčení cysty.

Nečekejte však omluvu či pochopení od druhých. Chtěli bychom po slonovi, aby šplhal po stromě a ještě se na něj zlobili, že to neumí.

Sebeláska a laskavost (především sám k sobě) je tím nejlepším lékem. Smiřte se s trápením v minulosti a nynějším vývojem. Máte možnost se z toho poučit a příště se již zachovat jinak, netrápit se. Dokážete lidem, kteří vám ublížili vnitřně poděkovat za školu, kterou vám dali? Uznání toho,že toto školení od nich vám může být ku prospěchu neznamená, že s jejich konáním souhlasíte či dovolíte, aby na vás bylo příkoří pácháno dále. Právě naopak. Živení nenávisti zničí pouze vás samotné.

Zlobíte se na někoho, kdo vám ublížil v minulosti?

Nechováte v sobě pocit zášti a nenávisti?

Umíte odpouštět sami sobě i ostatním?

Zlobíte se na svět kolem sebe?

Přejete bývalým partnerům vše dobré?

« předchozí článek další článek »