Ochrana osobních údajů

Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon používáme pouze za účelem rezervace našich služeb a ke komunikaci s Vámi. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Svým souhlasem při rezervaci nám poskytujete údaje dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat písemnou formou na emailu: info@lunata.cz.

Máte právo na přístup a opravu údajů, případně vymazání údajů, které nám poskytujete. Vaše data budou používány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.