Biorezonance - Měření kvantovým analyzátorem magnetické rezonance -

Kvantová medicína

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje, diferenciace, regenerace a apoptózy, a buňky se ustavičně sami obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení. V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky (krvinky) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny.

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví, podlomené zdraví, nemoc, atd. Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály, dokázali bychom určit stav života těla.

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to, že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha (orbita) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál, změnu malých biomolekul, změnu velkých biomolekul, změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů. Jelikož je elektron nabitým tělískem (částice s nábojem) , pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita, elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní. Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nanoGauss - y (nG) až mikroGauss - y (mikrogramů). Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasů určena přímo nebo podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního kvanta chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji po zesílení frekvence a energie pomocí přístroje a zpracování počítačem, a pak je na výstupu korespondující hodnota kvanta od negativní po pozitivní . Velikost hodnoty kvanta určuje povahu a rozsah choroby a nutričních úrovní. Na závěr výsledky vyšetření vyhodnotí kliničtí lékaři. Například rakovinné buňky se liší od normálních buněk a elektromagnetické vlny emitované rakovinnými buňkami se také liší od elektromagnetických vln emitovaných normálními buňkami. Testování tumoru kvantovou rezonancí je posláním standardní vlny rakovinných buněk do vzorku. Pokud jsou v lidském těle rakovinné buňky, objeví se rezonance a přístroj detekuje signál. Čím je počet rakovinných buněk vyšší, tím je signál intenzivnější a hodnota kvanta směřuje k negativní hodnotě. Pokud nejsou přítomny rakovinné buňky, rezonance se neobjeví a hodnota kvanta směřuje k pozitivní hodnotě. Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia. Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln. Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu, můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci a v tom okamžiku se objeví rezonance, takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet. Kvantová rezonance používá tento princip na testování.

Kvantový magnetický rezonátor

Kvantový magneticko-rezonanční analyzátor představuje špičku mezi high-tech inovačními projekty medicíny, Bio-informatiky, elektrotechniky a jinými vědami. Při použití kvantové medicíny jako teoretického základu, využívá pokročilého elektronické vybavení pro sběr slabého magnetického pole lidských buněk pro vědeckou analýzu, čímž analyzuje a určuje testované osobě její zdravotní stav a hlavní problémy a předkládá standardní preventivní doporučení.

Quantum YK3 je individualizovaný rádce při konzultacích o zdravotní péči celého těla. Přístroj vyšetří 34 segmentů lidského těla a vyhodnotí na 268 - 274 parametrů - např. v segmentu funkce ledvin, parametr index kyseliny močové. Pomocí Quantum YK3 vám zjistím až 270 parametrů jako např. krevní tuk, množství stopových prvků, vitamínů, funkce jater, ledvin, stav kostí, kolagenu apod.

Výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda vyšetření, praktičnost, jednoduchost.

Po analýze vám podle nascanovaných hodnot poradíme jak zlepšit vaši kondici a doplnit nedostatek prvků, které vašemu tělu chybí pro správné fungování.

Na konzultaci probereme výsledky i z hlediska psychosomatiky. Následně je na email zaslán podrobný rozbor v rozsahu cca 100 stran. 

Důležité upozornění pro testované osoby

 1. Neměli byste pít víno a kávu, nejezte zdravotní doplňky a snažte se nebrat léky dva dny před testováním.
 2. Udržujte pravidelný život a normální spánkový režim dva dny před testováním.
 3. Po intenzivní aktivitě, odpočiňte si před testováním 1 až 2 hodiny.
 4. Zkoušky by se měly provádět v napůl hladovém stavu.
 5. Mějte volné a teplé oblečení.
 6. Vyjměte kovové předměty a komunikační zařízení na těle před testováním.
 7. Během testování se pocitově uvolněte, nemluvte a udržujte stabilní dýchání.

Rezervace

 

FREKVENČNÍ LADĚNÍ PLAZMOU

Frekvenční terapie


Každý virus, bakterie, plíseň, parazit, živočich (včetně člověka) vysílá určité frekvence. Ty se dají fyzikálně změřit, zesílit a působením plasmatického výboje vyslat do místnosti, kde klient
sedí čí leží. Vhodnou dobou působení a přesnou frekvencí (jejich „smrtelnou“) tak můžeme cíleně eliminovat mikroorganismy, které nám škodí.


Plazmový generátor Rifetech je experimentální přístroj české výroby, který pomocí přesně nastavených frekvencí způsobí destrukci aktivních patogenů, které se tak dále nemohou rozmnožovat ani škodit (nenahrazuje lékařskou péči, není to zdravotnický přístroj). Dochází k odlehčení organismu a nastartování imunitního systému, který urychlí jejich likvidaci. Zbytky rozloženého patogenu tělo „stráví“ nebo vyloučí. Lze působit i podpůrnými a očistnými programy pro rychlejší regeneraci organismu.

Měření Biofeedback
Možnost naskenovat patogeny v jednotlivých orgánech. Sken je neinvazivní, časová dotace záleží na testovací sadě (15-30 min.)

Co všechno Rifetech plazma umí:

 • Eliminace patogenů – paraziti, bakterie, viry, plísně
 • Nemoci – kompozice frekvencí a patogeny specifické pro danou podporu biopole
 • Stabilizační komplexy – na podporu, stabilizaci a regulaci orgánových soustav a
 • metabolických procesů v těle (antibakteriální, antiparazitální, protivirové,
 • detoxikační, minerální, vitamínové…)
 • Podpora orgánů a regenerace
 • Detoxikace, revitalizace a harmonizace
 • Podpora imunitního systémů – včetně negativních vlivů očkování


Kontraindikace – těhotenství nebo kardiostimulátor

Samotná terapie
Před terapií je vhodné si vytvořit prostor pro sebe, své tělo…


Časová dotace: 3-4 hodiny


Při sezení jste v blízkosti plazma generátoru, který vydává zvolené frekvence do prostoru. Můžete sedět, ležet, tvořit, tančit, spát, jíst, pít (my doporučujeme relaxovat).
Po terapii je dobré navýšit pitný režim, enzymatickou stravu a relax. Kolik terapií je vhodné podstoupit, záleží na intenzitě daného problému. Upozorňujeme však, že jedno sezení nemusí být vždy dostačující a je potřeba působení frekvencí opakovat. Nejlépe 3x v intervalu max. 5 dní.

Cena: 800 Kč/hodina
Samotné měření a diagnostika bez následné terapie: 400 Kč
Konzultace spojená s terapií je ve výši příspěvku dle vašeho uvážení.

 

Rezervace termínu na telefonním čísle:  724 239 990 Petra

Aktuální volné termíny: 7.-12.3.2023