Příčinná energetická terapie

Při této terapii se čistí karmické příčiny problémů nejen daného klienta, ale i celé jeho rodové linie. Čistí se tímto tedy i karma pro budoucí potomky. Je to terapie pod vedením našeho vyššího Já, které nás zavede přesně tam, kde byly příčiny problémů, na co jsme připraveni a co jsme schopni zvládnout, rychlá, citlivá a velmi účinná metoda, díky které se můžeme zbavit současných potíží (včetně somatizací) tak, že neutralizujeme jejich příčinu v různě dávné minulosti.

Tato metoda respektuje holistický přístup a vzájemné velmi úzké propojení duše, těla, psychiky a prostředí. Vycházíme z psychosomatického chápání zdraví, tedy že každá nemoc, disharmonie i diskomfort má mentální příčinu - není důležité, zda si trauma uvědomujeme, či nikoliv, naopak, potlačená či nezpracovaná traumata v běžném životě pracují zevnitř, pod povrchem, bez možnosti našeho vědomého ovlivnění. Klientovi umožňuje zbavit se traumatických událostí tím, že si vybaví a zpracuje pod vedením terapeuta události např. z dětství, vlastního narození, z minulých životů. Neutralizují se zde stará zranění, křivdy a ublížení, staré bloky a nevyřešené traumatické události.

Příčinné energetické terapii předchází konzultace problému s klientem. Potřebujeme porozumět co jej trápí a jaký je žádoucí výsledek. Celá terapie probíhá v klidném prostředí, za plného vědomí. Terapeutprůvodce vede klienta do příčiny problému. Pracuje s emocemi, pocity, myšlenkami a audiovizuálními vjemy v hladině alfa. Terapeut nezasahuje do klientova příběhu, pouze jej provádí a dohlíží na něj. Práce s klientem je naprosto diskrétní.

Kdy je terapie vhodná:

 • partnerské vztahy, vztahy rodičů a dětí, vztahy mezi příbuznými, traumata z dětství a prenatálního období
 • odvádění entit a přivtělených duší, odvádění uvíznutých duší (zemřelí, sebevraždy...)
 • psychická nepohoda, stres, úzkosti, poruchy spánku, noční děsy
 • migrény, bolesti hlavy, břicha, dráždivý tračník, psychosomatika, nejrůznější fyzické a zdravotní potíže, bolesti, fyzický diskomfort apod.
 • ztráty - smrt blízké osoby, zvířátka, ztráta postavení, majetku apod.
 • astma, kožní problémy, alergie, imunita
 • závislosti na partnerovi, rodičích, nákupech, kouření, alkoholu, drogách apod.
 • problém navázat vztah s vhodným partnerem, najít si partnera
 • obcese nezvladatelné nutkání mytí rukou, přehnaný úklid apod
 • žárlivost, závist, notorické lhářství, netrpělivost
 • problémy s otěhotněním, donošení miminka, ženské obtíže nejrůznějšího charakteru
 • sexuální násilí, sexuální dysfunkce, obtíže v intimním životě
 • přijetí své ženské nebo mužské role
 • opakující se úrazy stejného charakteru
 • exponované emoce - vztek, pláč, lítost, agrese apod.
 • zlozvyky, koktání, úzkosti, strachy a fobie, poruchy příjmu potravy
 • pocity křivdy a viny, sebe-hodnota, sebe-uvědomění, vlastní hranice
 • pomáhání na úkor sebe, neschopnost říci ne
 • šoky, které vznikly ve stavu změněného stavu vědomínarkoza, hypnoza, úraz, bezvědomí, alkohol, fyzické násilí, psychický šok apod.
 • vztahy obecněk sobě, k bohatství a hojnosti, ke svým schopnostem, k práci, ke změnám, k různým situacím, věcem (hromadění, lpění, lhostejnost apod. )
 • kariéra a práce, vztahy na pracovišti, neschopnost hnout se z místa
 • tréma, problematické vztahy k autoritám (vyučující, rodič, nadřízený)/ rebel nebo přílišná submisivita, problémy s verbální komunikací
 • sebepoznání, využití osobního potenciálu a rozvoj osobnosti 

Co může být kontraidikační?

 • psychicky labilní stavy
 • psychofarmaceutická premedikaca (antidepresiva, léky na spaní, atd)
 • těhotenství
 • drogová a alkoholová závislost

Jak sezení probíhá?

Během úvodního pohovoru si ujasníme důvod absolvování sezení a cíl, kterého chceme dosáhnout. Následuje samotná práce na příčině, která probíhá v sedě.

Budu uveden do hypnotického stavu?

Ne, příčinná regresní terapie probíhá v hladině alfa. Jste plně při vědomí. Nikdo s vámi nemůže manipulovat. 

Cena:

 • Jedno sezení: cca 90 min - 1200 Kč
  (vyhraďte si ale spíše 2 hodiny)